Sunday, April 18, 2010

Yaratıcı İnsan Sorunsalları


Bir bilenin ağzından:

(Italo Calvino’dan alıntılar)

*“Bir süredir her yandan –gazetelerden, haftalık dergilerden, sinemadan, tiyatrodan, radyodan, televizyondan- öneriler geliyor, gerek maddi karşılıkları, gerekse ses getirmeleri açısından hepsi birbirinden çekici, o kadar çok ve öylesine ısrarlılar ki ben – ıvır zıvır şeyler arasında dağılıp gitmek korkusu içindeyim, benden daha üretken ve verimli yazarların örneklerini görüyorum, kimi zaman onlara öykünmek geliyor içimden, ama ardından onlara benzemeyeyim diye yine susmanın zevkine kavuşuyorum, kafamı toplayıp ‘kitabı’ düşünmek istiyorum, ama aynı zamanda insan ancak, isterse ‘gündelik’ olsun, her şeyi yazmaya girişirse giderek kalanını da yazabilir kuşkusu düşüyor içime – demek istiyorum ki sonunda ne gazeteler, ne dıştan gelen önerileri için, ne kendi kendim için bir şey yazıyorum.”

**“Ama belki bende yerlerle kişisel ilişkiler kurma yeteneği yok, hep biraz havada kalıyorum, yalnız bir ayağım kentte. Yazı masam biraz da bir adaya benziyor: burada olduğu gibi başka bir ülkede de olabilirdi. Öte yandan kentlerin hepsi bir tek kente, bir zamanlar her birini niteleyen farklılıkların yitirildiği, kesintisiz bir kente dönüşmekteler.”

***“Betimlemek demek bizi giderek anlatmak istediğimiz şeyin hep biraz daha yakınına götüren, ama aynı zamanda hep biraz doyumsuz bırakan yaklaşımlar denemektir, bu nedenle sürekli olarak gözlemlemeye geri dönmemiz, gözlemlediğimiz şeyi daha iyi anlatmayı denememiz gerekir.”

*Emilio Cecchi’ye mektup, 3 Kasım 1961

**Eremita a Parigi (Paris’te Münzevii, Pantarei, Lugano 1974

***Descrizioni di oggetti (Nesne Betimlemeleri), La lettura. Antologia per la scuola media’da (okuma. Ortaokullar İçin Seçki), Haz. Italo Calvino ve Giambattista Salinari, Mair D’Angiolini, Melina Insolera, Mietta Penati, Isa Violante’nin katkılarıyla, cilt 1, Zanichelli, Bologna 1969.


resim: calvino'nun roma'da ki evinin cep tel'dan çekilmiş hali!

No comments: