Friday, April 17, 2009

DUM


Sana söyleyince söyledim sanıyorum
Söyleyince sana sanıyorum söyledim
Söyledim sanıyorum söyleyince sana
Sanıyorum söyledim sana söyleyince

Özdemir Asaf (1923-1981)

Selen

"Müzikte bir notayı oluşturan en küçük sessel değerdir. Bir notanın 9 koma sesten oluştuğunu söylersek; selen içinde her bir komayı oluşturan sessel parçacıklardır diyebiliriz. Selenler insan duyma eşiğinin altında frekanslardadır, fakat selenlerin yoğunluğu duyma eşiğindeki seslerin tınlayışında etkilidirler. Herhangi bir ses sisteminin kalitesinde selenlerin tınlayış yoğunluğu bu sistemin kalitesi ile doğru orantılıdır."

KesinlemeBu A'dır.
Bu A değildir.
Bu hem A, hem A olmayandır.
Bu ne A'dır, ne A olmayandır.

Alıntı:
Roland Barthes, Yazı ve Yorum, Göstergeler İmparatorluğu, Anlam Bağışıklığı, Metis Seçkileri.
Görsel: John Baldessari
Beethoven's Trumpet (With Ear), Opus 127 2007
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York © John Baldessari
Resin, fibreglass, bronze, aluminuim and electronics

Thursday, April 16, 2009

Unutmamak - Küçük bir hatırlatma

Unutmamak
(?) Unutmak eyleminin olumsuzluk hali.

1. Aklında kalmak, hatırlamak. 2. Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmamak. 3. Bir şeyi yapamaz duruma gelmemek. 4. Bağışlayamamak. 5. Gereken önemi vermek, üstünde durmak. 6. Hatırdan gönülden çıkarmamak.

...Unutmayan insanın varoluş durumu.Küçük bir hatırlatma!

Unutmak

(-i) 1. Aklında kalmamak, hatırlamamak. 2. Bir şeyi
dalgınlıkla bir yerde bırakmak. 3. Bir şeyi yapamaz duruma gelmek. 4.
Bağışlamak. 5. Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak. 6. Hatırdan, gönülden
çıkarmak.

Türk Dil Kurumu