Thursday, April 16, 2009

Unutmamak - Küçük bir hatırlatma

Unutmamak
(?) Unutmak eyleminin olumsuzluk hali.

1. Aklında kalmak, hatırlamak. 2. Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmamak. 3. Bir şeyi yapamaz duruma gelmemek. 4. Bağışlayamamak. 5. Gereken önemi vermek, üstünde durmak. 6. Hatırdan gönülden çıkarmamak.

...Unutmayan insanın varoluş durumu.Küçük bir hatırlatma!

Unutmak

(-i) 1. Aklında kalmamak, hatırlamamak. 2. Bir şeyi
dalgınlıkla bir yerde bırakmak. 3. Bir şeyi yapamaz duruma gelmek. 4.
Bağışlamak. 5. Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak. 6. Hatırdan, gönülden
çıkarmak.

Türk Dil Kurumu

No comments: